Verkoop Voorwaarden

1. Bestellingen.

Wij verzoeken u vriendelijk om groothandel bestellingen schriftelijk aan ons door te geven. Uiteraard
kunt u uw groothandel bestellingen telefonisch al bij ons doorgeven, o.a. om na te gaan of de gewenste
artikelen voorradig zijn, echter dient de bestelling per mail of per post bevestigd te worden. Dit voorkomt foutieve bestellingen c.q. misverstanden. Het is belangrijk om bij bestelling het juiste aantal, kleur en type door te geven. Teveel bestelde artikelen kunnen niet zonder meer worden teruggenomen. 


2. Orderbevestiging.

Als bevestiging van uw order ontvangt u van ons binnen 2 werkdagen altijd een orderbevestiging. Dit is tevens ter controle van uwer zijde. Wij adviseren u deze bevestiging te controleren op bestelde hoeveelheid, kleur, samenstelling, afmetingen, prijzen etc. Mocht u binnen bovenstaande termijn onze orderbevestiging niet ontvangen hebben, dient u z.s.m. contact met ons op te nemen.

 

3. Verwerkings- en verzendkosten voor groothandel klanten.

De  verwerkings- en verzendkosten worden per doos (60x40x40cm) berekend. €7,- per doos is de standaard vastgestelde prijs, die binnen Nederland geldt, tenzij anders is overeengekomen. In een doos kunnen, afhankelijk van het gewicht, afmeting en de samenstelling 70 tot 80 hamamdoeken. Indien het ontvangstadres buiten Nederland is, verzoeken wij u vriendelijk ons te contacteren.

 

4. Speciale bestellingen.

Indien een order is geplaatst voor een product dat speciaal besteld dient te worden of niet tot onze standaard voorraad behoort, bestaat er niet de mogelijkheid om deze, na productie, te annuleren. Verder is het niet mogelijk de partij voor levering te bezichtigen.

 

5. Minimale orderwaarde voor groothandel klanten.

Een geplaatste order dient een totale orderwaarde van minimaal €10,- excl. btw te hebben. Indien de order niet aan deze eisen voldoet, verzoeken wij u vriendelijk ons te contacteren.


6. Afroeporders.

In verband met adequate transportplanning, dient het afroepen van een order minimaal 5 werkdagen voorafgaande aan de levering plaats te vinden, dit onder vermelding van:

de leverdatum

afleveradres (indien afwijkend)


7. Afwijkend afleveradres.

Bij een afwijkend afleveradres graag rekening houden met het volgende:

Volledige adresgegevens incl. postcode en telefoonnummer mededelen.9. Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door

Holland Home Textiel gedaan aan of aangegaan met derden (hierna individueel aangeduid als de Afnemer) alsmede op de uitvoering daarvan, en met uitsluiting van eventuele door de Afnemer gehanteerde voorwaarden. Op afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien deze door Holland Home Textiel schriftelijk zijn aanvaard.

Indien u een volledige versie van de voorwaarden wilt ontvangen, kunt u ons te allen tijde contacteren.

 

10. Prijzen.

 Getoonde prijzen gelden per stuk en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

 

11. Levertijden, levering en risico.

 De tussen de ondernemer en de koper overeengekomen levertijden worden door de ondernemer zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Wij doen ons uiterste best om binnen de aangegeven termijn te presteren.

De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van de ondernemer.

De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd of de ontvangst en/of betaling van de zaken weigeren.

Wij zijn gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

 

12. Kwaliteit.

 Alle producten zijn handgeweven, hierdoor is het mogelijk dat er kleine weeffouten in de producten voorkomen. Indien deze binnen de marges vallen, dienen deze geaccepteerd te worden. 

 

13. Voorbehoud.

Met de komst van deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten en offertes.

Tussentijdse prijswijzigingen door stijgingen van huidige koersen, lonen en lasten in binnen- en buitenland blijven voorbehouden.